Toiminnan tavoitteet

Akaan Sipilän sukuseuran tarkoituksena on selvittää Akaan Viialan Varrasniemen Sipilän suvun vaiheita ja historiaa, vaalia niihin liittyviä perinteitä ja edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta suvun jäsenten keskuudessa sekä tehdä sukuseura- ja sukututkimustyötä tunnetuksi ja muutenkin edistää kotiseututyötä. 

 

Tarkoituksen toteuttamiseksi sukuseura mahdollisuuksiensa mukaan

- järjestää sukukokouksia, sukupäiviä, retkiä ja muita niihin verrattavia tilaisuuksia,

- suorittaa ja tekee suku- ja henkilöhistoriallista tutkimustoimintaa,

- kerää ja arkistoi sukua koskevaa tietoutta sekä jakaa tutkmus- ja perinnetietoa,

- harjoittaa seuran tarkoituksen toteuttamista edistävää julkaisutoimintaa,

- toteuttaa yhteistyötä sukututkimus-, kotiseutu-, kaupunki- ja kyläyhdistysten sekä muiden tarpeellisten paikallisten, alueellisten ja valtakunnallisten yhteistyötahojen kanssa.

 

Sukuseura ei harjoita elinkeinotoimintaa eikä sen tarkoituksena ole taloudellisen hyödyn tai voiton tuottaminen jäsenilleen.